De blik van Jan Muylaert : Brussels mobiliteitsplan rijdt zich vast

1j geleden

De saga rond de circulatieplannen in het Brussels gewest blijft duren. Na Anderlecht gaat nu ook Schaarbeek steigeren. Komt ervan als je ‘mobiliteit’ toevertrouwt aan Groen! of Ecolo.

Het fameuze mobiliteitsplan van Brussel blijft voor commotie zorgen. Nu was er hevig protest met vernielingen in de volkse buurten van Schaarbeek. Na Anderlecht zet nu dus ook het gemeentebestuur van Schaarbeek het de circulatieplan on hold. Dat is zeer tegen de zin van de initiatiefnemers van “Good Move” die vooral het autoverkeer in het hoofdstedelijk gewest willen terugdringen. Maar dat een aanzienlijk deel van de plaatselijke bevolking zich zou verzetten, dat hadden de initiatiefnemers niet kunnen vermoeden.

Dat de verkeersplannen niet zonder slag of stoot zouden worden gerealiseerd, het stond in de sterren geschreven. Wanneer je de mobiliteit toevertrouwt aan verkozenen van Groen! en de Franstalige partner Ecolo, dan creëer je geheid problemen. Het is al lang geen geheim meer dan deze politieke partijen aan grondige afkeer hebben van de auto en alles in het werk stellen om de auto uit de stad te weren.

Corona

Er werd opportunistisch gebruikgemaakt van de coronaperiode om een aantal verwezenlijkingen door te drukken zoals het fietspad in de Wetstraat. Argumenten als zou er voldoende overleg zijn gepleegd met de lokale bevolking worden nu door de tegenstanders weggewuifd. Niet ten onrechte, want info- en inspraakvergaderingen gebeurden tijdens de pandemie via onder andere zoomconferenties die amper deelnemers bereikten.

De gemeentebesturen schermen nu ook met de belofte dat de verkeersingrepen nog in de testfase zitten en dat er zo nodig aanpassingen mogelijk zijn. Maar een kind weet dat 99 procent van het verkeersplan hoe dan ook zal worden doorgedrukt, protest of niet.

Heroes for Zero

Wat me vooral stoort is dat de Brusselse Nederlandssprekende excellenties het voortouw nemen in deze problematiek. Zeer tot ongenoegen van veel Franstalige Brusselaars die nu wat graag de Vlamingen met alle zonden van Israël belasten. Verschillende gemeentebesturen gooien nu wijselijk olie op de golven en hebben hun plannen in de koelkast gestopt. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht zullen de verkeersprojecten wellicht nog een tijdje stof vergaren.

Volgens de drukkingsgroep Heroes for Zero is het slechts een kleine minderheid van opposanten die de verkeersplannen bestrijdt. Maar achter een groep van betogers staan er meestal duizenden gelijkgezinden die de protesten steunen. De mensen van Good Move verwijten nu enkele politieke oppositiepartijen het verzet te willen kapen uit electoraal oogpunt. De recentste episode in dit controversieel plan is de uithaal van enkele Brusselse politica naar de zogeheten ‘mannenmaatschappij’. Het verzet tegen Good Move zou volgens hen vooral van autorijdende mannen komen. Zelfs de genderproblematiek wordt er nu bijgesleept om de projecten te kunnen realiseren. Wat een schertsvertoning!

*Nog meer spoorvorming door elektrische trucks?

Automobilisten zullen de komende jaren nog meer geconfronteerd worden met gevaarlijke spoorvorming. Dan mogen elektrische vrachtwagens namelijk tot twee ton meer wegen. Wegreuzen zullen dan tot 46 ton zwaar zijn. Met meer schade aan het wegdek wellicht. De elektrificatie heeft een hoge kostprijs. Want elektrische trucks wegen aanzienlijk meer dan vrachtwagens met een dieselmotor. En dat extra gewicht, veroorzaakt door de grote accu’s, gaat ten koste van de maximaal toegelaten lading. Een elektrische vrachtwagen heeft dus een operationeel nadeel omdat hij minder vracht kan transporteren. In een sector waar elke kilogram vracht winst of verlies bepaalt, zit er geen enkele transporteur te wachten op trucks met een lagere vervoerscapaciteit.

En nu komt de kat de koord op. Zo wordt een afwijking van de EU-richtlijn voor grensoverschrijdend vervoer –lees verhoging van de tonnenmaat– voorzien voor trucks met alternatieve aandrijvingen. Dat zijn elektrische voertuigen of vrachtwagens op waterstof. Die laatste verkeren nog in een experimenteel stadium maar de elektrische trucks zijn al in opmars. De EU-richtlijn zal voor internationaal transport wegreuzen toelaten met een totale massa van 46 ton, twee ton meer dan de huidige reglementering. Dergelijke emissievrije trucks zullen dus evenveel vracht kunnen vervoeren als diesels.

Kreunen onder het gewicht

Dat het emissievrije transport bevoordeeld wordt, is een logische evolutie. Maar het kostenplaatje van de transitie zou wel eens hoog kunnen oplopen. Onze druk bereden wegen kreunen nu al onder het hoge gewicht van het vrachtvervoer. Nog zwaardere trucks zal de toestand van het wegennet zeker niet verbeteren, integendeel. Je kan je dan de vraag stellen waarom er zoveel jaren het gewicht van de vrachtwagens werd gecontroleerd. En nu zouden die tot twee ton meer mogen wegen.

Conventionele trucks met meer lading dan toegestaan, worden regelmatig door de politie van de weg geplukt. Een fikse boete, het verplicht overladen van het overgewicht en kostbaar tijdverlies is dan hun lot. Deze internationale reglementering moet onder andere de verkeersveiligheid maar evenzeer de kwaliteit van onze wegen bewerkstelligen. Overgewicht is dé belangrijkste oorzaak van spoorvorming op het wegdek.

Maar voor elektrische trucks kan er blijkbaar een uitzondering worden gemaakt. Alsof die zwaardere kolossen de wegen niet zullen stuk rijden? Vandaag moet het extra zwaar vervoer –het zogeheten uitzonderlijk transport– uitgestippelde routes volgen, wegen die hogere lasten kunnen dragen dan bijvoorbeeld de snelwegen. De nieuwste reglementering bepaalt wel dat de aslasten van de trucks niet mogen worden overschreden. De transportvoertuigen beschikken weliswaar over een marge op de aslast maar het totaal gewicht dat op het wegdek wordt neergezet is hoe dan ook groter.

De wegenbouwers zullen de komende tijden niet om opdrachten verlegen zitten. En de automobilist dreigt met nog meer wegeniswerken te worden geconfronteerd.

Het laatste autonieuws

Vidéo


Gelieve marketing cookies te aanvaarden om video's te bekijken

Open voorkeuren

Aanmelden nieuwsbrief

Vergeet je niet in te schrijven op de nieuwsbrief

Ik schrijf me in