Elektrische auto's stoten evenveel fijnstof uit als andere auto's

1j geleden | Nicolas Morlet

Ze worden verondersteld de vervuiling door het wegverkeer tegen te gaan, vooral voor de uitstoot van schadelijke stoffen, maar de paradox van elektrische auto’s schuilt erin dat ze tijdens het rijden meer roetdeeltjes produceren dan auto's met een verbrandingsmotor. Zo wil een rapport van het Franse agentschap voor milieu- en energiebeheer (ADEME) het toch doen geloven.

Waar hebben we het over? Deeltjes die worden geproduceerd door banden tijdens slijtage van het wegdek, door remschijven en remklauwen, en door de ophanging. Meer dan de helft van de deeltjes die door het wegverkeer worden geproduceerd, zijn nu afkomstig van deze stoffen.

"De grootte van de deeltjes die uit de uitlaat komen, varieert van een paar nanometer (ultrafijn) tot een paar micrometer (fijn). Deze deeltjes bevatten, naast het overgrote deel koolstof, diverse metaalelementen (Fe, Cu, Zn, Al, Ba, enz.) en zwavelhoudende elementen. Deze elementen kunnen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid”, aldus het rapport.

ADEME merkt echter op dat het regeneratief remmen van elektrische auto's - waarbij de auto de vertragingsenergie van de elektromotor gebruikt om de batterij bij te laden - de uitstoot van deeltjes tijdens het remmen drastisch vermindert: 3% in het geval van een elektrische auto, vergeleken met 25% bij een voertuig met verbrandingsmotor.

Weg is het voordeel

Anderzijds merkte het Agentschap op dat "aangezien de massa van elektrische voertuigen groter is dan die van voertuigen met verbrandingsmotor, dit gevolgen heeft voor de breedte van de banden en dus leidt tot een toename van de deeltjesuitstoot afkomstig van banden en het wegdek (die 61% van de PM10 PHE uitmaken in het geval van een elektrisch voertuig, tegenover 47% in het geval van een voertuig met verbrandingsmotor) en van weer in beweging gebrachte deeltjes (respectievelijk 36% en 28% van de PM10 PHE)".

En verder: "Deze verschillende componenten compenseren elkaar dus in absolute termen, en recente studies tonen dan ook geen significant verschil aan in de totale deeltjesuitstoot tussen elektrische voertuigen met een lange actieradius en de huidige nieuwe voertuigen met verbrandingsmotor, die bijna geen deeltjes uitstoten aan de uitlaat.”

Secundaire deeltjes

ADEME voegt er wel aan toe dat voertuigen met verbrandingsmotor "stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen uitstoten die, afhankelijk van de atmosferische omstandigheden, kunnen bijdragen tot de vorming van secundaire deeltjes, wat niet het geval is bij elektrische voertuigen".

De elektrische auto zou dus dit magere voordeel behouden, in ieder geval wat de uitstoot van deeltjes betreft.

Tags: Insoliet
Het laatste autonieuws

Vidéo


Gelieve marketing cookies te aanvaarden om video's te bekijken

Open voorkeuren

Aanmelden nieuwsbrief

Vergeet je niet in te schrijven op de nieuwsbrief

Ik schrijf me in