De mood van Christian Hubert: er bestaan trucjes om niet te moeten betalen...

1j geleden

De staat heeft steeds meer geld nodig, de bevolking heeft er steeds minder en de automobilist is zoal altijd de melkkoe bij uitstek.

Deze drie feiten in herinnering brengen is bijna als een open deur intrappen, maar in deze (ingewikkelde) tijden is het niet verboden om na te denken over alles wat ons, op het gebied van autorijden, in alle legaliteit geld kan opleveren of, beter gezegd, geen geld kan doen verliezen.

Eerste tip: parkeermeters en parkeerautomaten

In veel gemeenten accepteren deze machines geen... munten meer. Betaling per kaart of smartphone is verplicht. Het is echter de moeite waard om te betwisten en niet te betalen wat geen boete maar een retributie is. Ik ben het ermee eens dat de wetgeving onduidelijk is over dit onderwerp, maar waarom zouden we niet profiteren van deze onduidelijkheid?

Wettelijk gezien moeten alle detailhandelaars sinds 1 juli ten minste één elektronisch betaalmiddel aanbieden, maar zij mogen geen contante betalingen weigeren. De wet verplicht hen (nog) niet duidelijk om contant geld aan te nemen, maar voormalig minister van Consumentenzaken Kris Peeters vindt deze praktijk illegaal en zegt dat gemeenten die parkeermeters alleen voor bankkaarten aanbieden, de wet overtreden. Bovendien heeft het Europees Hof van Justitie in zijn arrest van 26 januari 2021 de artikelen 10 en 11 van de Europese Verordening 974/98 bevestigd, waarin wordt aanbevolen dat schuldenaren altijd met euromunten of -biljetten moeten kunnen betalen. En de aanbeveling van de Europese Commissie van 22 maart 2010 stelt duidelijk dat "de begunstigde van een betalingsverplichting geen eurobankbiljetten en -munten mag weigeren, tenzij beide partijen een ander betalingsmiddel zijn overeengekomen".

Oké, heel weinig mensen hebben geen bankkaart, maar ze is niet verplicht en sommige mensen zijn ervan verstoken, bijvoorbeeld omdat ze niet mogen bankieren. En bovenal is het een kwestie van privacy. Stel dat uw vrouw (of man) bij het lezen van het bankafschrift ontdekt dat u op zo'n tijdstip op zo'n dag op een plek was waar u niet hoorde te zijn, wat een tragedie zou dat zijn! Nou, iedereen doet wat hij wil, maar ik betaal niet als de parkeermeter geen contant geld accepteert en het is tot nu toe nooit een probleem geweest...

Tweede tip: lees zeker de datum waarop een ticket wordt verzonden

Vorig jaar waren er in België alleen al 4,7 miljoen snelheidsovertredingen, wat de staat een half miljard dollar opleverde, waarvan slechts 190 miljoen werd besteed aan verkeersveiligheid.

Ik veronderstel dat de meesten van ons niet letten op de datum van het ticket. Dit is een vergissing. Het eerste verslag moet binnen veertien dagen na de vaststelling van de overtreding worden verzonden. Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat, indien deze termijn niet wordt gerespecteerd, de kentekenhouder niet als vermoedelijk schuldig kan worden beschouwd en er geen aangifteplicht meer bestaat, ook niet voor uzelf. Deze tijdslimiet wordt echter zeer vaak overschreden!

Bovendien is de onmiddellijke inning een voorstel voor een transactie, maar geen verplichting, in tegenstelling tot wat in het proces-verbaal staat. Het kan altijd worden aangevochten, wat moet gebeuren als de wettelijke termijn niet wordt gerespecteerd.

Christian Hubert was decennialang een van de hoofdredacteuren van de DH-Les Sports. Als specialist in onder meer auto's deelt hij nu zijn ervaring met ons.

Het laatste autonieuws

Vidéo


Gelieve marketing cookies te aanvaarden om video's te bekijken

Open voorkeuren

Aanmelden nieuwsbrief

Vergeet je niet in te schrijven op de nieuwsbrief

Ik schrijf me in