Wedstrijd Auto Trends Car-Pass reglementWedstrijdreglement Auto Trends & CAR-PASS VW Fun Cup

 

Na de wedstrijd zullen 10 winnaars worden aangeduid. Bij ex aequo wordt de winnaar bij trekking bepaald. Enkel de winnaars worden per brief verwittigd op het adres dat zij op hun deelnemingsformulier hebben vermeld. Het publiek zal geen inzage krijgen in de lijst met de winnaars.

De winnaars zullen kunnen deelnemen als co-piloot tijdens ‘Kronos 8 hours of Mettet’, die doorgaan op het circuit van Mettet op 20 maart 2022. Na ieder half uur is een wissel van de co-piloot voorzien. Eventuele mechanische pech kan maken dat de pilotenwissels niet klokslag om het half uur gebeuren, of dat verdere deelname aan de race uitgesloten is. De winnaars zullen in dat geval geen schadevergoeding kunnen eisen van CAR-PASS vzw en Auto Trends (Moovic srl).

Deelnemen aan de VW Fun Cup is op eigen risico. CAR-PASS vzw en Auto Trends (Moovic srl) zijn in geen geval aansprakelijk in geval van lichamelijke letsels of materiële schade die voortvloeit uit de deelname aan de race. Deelnemen aan de race kan enkel voor personen die minstens 18 jaar oud zijn en mits het voorleggen van een medisch attest van geschiktheid voor de beoefening van de autosport. Winnaars die niet op het afgesproken uur aanwezig zijn op het circuit, verliezen hun recht op deelname aan de race.

De verplaatsing van en naar het circuit gebeurt op eigen risico en eigen kosten van de winnaars.

De prijs is niet verwisselbaar en kan niet in speciën uitbetaald worden. De prijs kan niet worden overgedragen. Over deze wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. Voor de deelnemers betekent de deelname aan deze wedstrijd het instemmen met en het onvoorwaardelijk aanvaarden van de bewoordingen van het Reglement en de eventuele toekomstige beslissingen die de organisatoren verplicht zijn te nemen voor het goede verloop van de wedstrijd, met name bij het optreden van een geval van overmacht.

Tijdens de race zal een professionele fotograaf aanwezig zijn, die van elke co-piloot een foto zal maken. De deelnemers aan de race geven Car-Pass het recht om deze foto op haar Facebookpagina te plaatsen.

Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege CAR-PASS vzw en Auto Trends (Moovic srl).

Aanmelden nieuwsbrief

Vergeet je niet in te schrijven op de nieuwsbrief

Ik schrijf me in